Thailändska

Nedan finner du information om den Thailändska Paviljongen på thailändska.

ยินดีต้อนรับ

สู่เว็บไซต์เกี่ยวกับพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตเทศบาลเมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน ท่านจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้ รวมถึงประวัติความเป็นมา เบื้องหลังและผู้เกี่ยวข้องในการการดำเนินงาน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและสถานที่ที่น่าสนใจของเขตเทศบาลเมืองรากุนดาท่านสามารถเข้ามาชมเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของเขตเทศบาลเมืองรากุนดา ที่เว็บไซต์ www.ragundadalen.se
ลิงค์
(เกี่ยวกับหน้านี้)
ข้อมูลโดยรวม
หน่วยงานต่างๆ
ที่ตั้ง
ข้อมูลที่ควรทราบ
(เกี่ยวกับหน้าใหม่)
การก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้ง
ข้อมูลโดยรวม / REVIEWS
แม้หมู่บ้านอูตาเนเด ในมลฑลแยมท์แลนด์จะมีประชากรเพียง 146 คนเท่านั้น แต่หมู่บ้านแห่งนี้กลับกลายเป็นสถานที่อันสำคัญ ซึ่งมีพระบรมราชานุสรณ์(นอกเหนือประเทศไทย)ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก และมีผู้ชมหลั่งไหลเข้าชมความงามและถวายสักการะ มาแล้วนับแสนคนเลยทีเดียว
เรื่องราวที่ก่อให้เกิดการสร้างพระบรมราชานึสรณ์แห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 เมื่อครั้งที่พระเจ้าออสก้าที่ 2 กษัตริย์แห่งประเทศสวีเดนและนอร์เวย์ในสมั้ยนั้น ได้ทรงเชิญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สู่ประเทศสวีเดนเพื่อทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการด้านอุตสาหกรรม และยังทรงเสนอให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จชมความงามด้านทรรศนียภาพ และศึกษาเกี่ยวกับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามเส้นทางตอนเหนือของประเทศสวีเดน และวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 นับเป็นวันสำคัญที่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองสยาม ได้เสด็จลงจากรถไฟ ณเมืองบิสพ์กอร์เดน และเสด็จต่อด้วยรถม้า เพื่อทรงเสด็จต่อด้วยเรือกลไฟ ณ หมู่บ้านอูตาเนเด เลียบตามแม่น้าอินดอล
แม้แต่ชาวต่างชาติเองยังทราบเกี่ยวกับการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ให้มีการเลิกทาส และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทย ซึ่งพสกนิกรชาวไทยยังคงซาบซึ้งจนถึงปัจจุบัน โดยวันที่ 23ตุลาคมของทุกปี (ซึ่งตรงกับวันสวรรคตของพระองค์) เป็นวันปิยมหาราช อันเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์นี้ ได้รับการสนับสนุนทางการงินจากประชาชนชาวไทย ซึ่งร่วมกันผลักดันให้การสร้างพระบรมราชานุสรณ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดพระบรมราชานสรณ์ซึ่งคงความตระหง่าน งดงามในทุกฤดูกาล และมีพิธิเฉลิมฉลองการสร้างพระบรมราชานุสรณ์ฯ วันที่ 19 กรกฎาคมของทุกปี

( แหล่งข้อมูล: JHT )

เส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ผ่าน ณ หมู่บ้านอูตาเนเด นั้น ได้ถูกตั้งชื่อตามพระองค์ เป็นภาษาสวีเดน ว่า Chulalongkorns Vag ซึ่งแปลเป็นไทยว่า ถนนจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในระยะเวลาเกือบ 100 ปีต่อมา ข่าวการมีชื่อถนนได้แพร่ไปยังกลุ่มชาวไทย ก่อให้เกิดการจุดประกายให้การเสด็จพระราชดำเนินยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป
เมื่อปีพ.ศ.2535 ซึ่งเป็นระยะเวลา 95 ปีหลังจากการเสด็จพระราชดำเนิน คณะนาฏศิลป์ไทยได้ติดต่อมายังประเทศสวีเดนเพื่อจัดการแสดงฟ้อนรำ ณ ถนนจุฬาลงกรณ์ ด้วยความรู้สึกปลึ้มปิติ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามีชื่อถนนซึ่งถูกตั้งชื่อตามพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย คณะนาฏศิลป์ได้มาเยี่ยมชมถนนด้วยความปลาบปลื้มยินดีและแสดงความประสงค์จะสร้างพระบรมราชานุสรณ์เพื่อรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนิน กลุ่มชาวไทยจึงได้วางแผนและดำเนินโครงการรวมทั้งร่วมกันจัดหาและรวบรวมทุนจากประเทศไทยในการก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์อย่างแข็งขัน การก่อสร้างอาคารพระบรมราชานุสรณ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2540 และได้สำเร็จลุล่วงในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2541 มีการทำพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์ วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2542 หลังจากนั้น รัฐบาลไทยได้มอบพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้เพื่อเป็นของขวัญแก่ประเทศสวีเดน และรัฐบาลสวีเดนได้มอบพระบรมราชานุสรณ์ต่อยังเขตรากุนดา ซึ่งปัจจุบันพระบรมราชานุสรณ์แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของหอการค้าสวีเดน-ไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่าย ก่อให้การก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์ฯ กลายเป็นผลสำเร็จ เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนตลอดไไป หน่วยงานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ทั้งฝ่ายชาวไทย และชาวสวีเดน มีส่วนสำคัญในการสร้างพระบรมราชานุสรณ์ฯ ขึ้น

หน่วยงาน FCM
ย่อมาจากภาษาสวีเดนว่า F๖reningen f๖r Chulalongkorns Minne เป็นหน่วยงานซี่งทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับพระบรมราชานสรณ์ นับตั้งแต่การผลักดันให้เกิดการก่อสร้างพระบรมราชานุสรณ์ฯ ขึ้นที่หมู่บ้านอูตาเนเด เมืองบิสพ์กอร์เดน ประเทศสวีเดน โดยผู้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสรณ์ฯ ประกอบด้วยชาวไทยและชาวสวีเดน นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวยังเป็นผู้ประสานและดูแลในการเก็บรักษาบ้านพัก Norrgๅrden ให้เป็นศูนย์ฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมในเขตเมืองบิสพ์กอร์เดน ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

STCC-Swedish Thai Chamber of Commerce หอการค้าสวีเดนไทย
: นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนในที่พระบรมราชานุสรณ์ฯ ได้เปิดกว้างวิสัยทรรศน์เกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา โดยเฉพาะต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ให้มีโลกทรรศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เป้าหมายหลักของ หอการค้าสวีเดน-ไทย คือการจุดประกายความคิด และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการค้าและธุรกิจ ระหว่างประเทศสวีเดน และประเทศไทย
โดยดำเนินการด้านต่างๆ ต่อไปนี้:

ดำเนินการติดต่อประสานงานด้านองค์กร
จัดการด้านงานสัมนาเชิงธุรกิจ
การศึกษาเยี่ยมชมงาน
การส่งตัวแทนด้านธุรกิจเยี่ยมชมประเทศไทย
ร่วมการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ

หอการค้าสวีเดน-ไทยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ ต่อสมาชิกของตนโดยการแลกเปลี่ยนที่เปิดกว้างระหว่างประเทศสวีเดนและประเทศไทย ทั้งการประสานงานด้านการค้าและธุรกิจ การปรับปรุงพัฒนาเชิงข้อมูล การศึกษาและการฝึกงาน แก่หุ้นส่วนทั้งชาวไทยและชาวสวีเดน รวมทั้งขยายการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ และคงมาตรฐานขององค์กร เพื่อความยั่งยืน และเป็นอิสระ ในระยะยาว

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศสวีเดน SI9AM
: ยินดีต้อนรับสู่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศสวีเดน ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านพักนักท่องเที่ยว Holmstagๅrde ห่างจากพระบรมราชานุสรณ์เพียง 200 เมตรเท่านั้น SI9AM ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่านเขาร่วมกิจกรรมกับ SI9AM ที่เว็บไซต์
( แหล่งข้อมูล: SI9AM )

ThaiValley
( แหล่งข้อมูล: ThaiValley )

ที่ตั้ง
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านอูตาเนเด เมืองบิสพ์กอร์เดน เขตเทศบาลรากุนดา ซึ่งอยู่ในมณฑลแย้มท์แลนด์ ประเทศสวีเดน ท่านสามารถเข้าชมแผนที่ได้ ที่นี่.

เขตมณฑลแย้มท์แลนด์
เป็นภูมิภาคที่กำลังรุ่งเรืองด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม ประกอบกับกิจกรรมมากมายที่รอคุณอยู่ อาทิ การแล่นสกี สโนบอร์ด รวมทั้งความเจริญด้านการสาธารณูปโภค การบริการด้านการโรง แรม และผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆ ทำให้เขตแย้มท์แลนด์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

รากุนดา
เขตเทศบาลเมืองรากุนดา ตั้งอยู่ในมณฑลแย้มท์แลนด์ ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศสวีเดน ท่านสามารถหาแหล่งที่ตั้งได้ที่ Hammarstrandเมืองรากุนดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1974 และปัจจุบันได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นนับตั้งแต่มีการก่อตั้งพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเขตนี้

เมืองบิสพ์กอร์เดน เป็นแหล่งที่ตั้งหมู่บ้านอูตาเนเด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสรณ์ ศูนย์ฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรม และศูนย์รวมระหว่างชาวไทยและชาวสวีเดน ซึ่งช่วยคงความมีชีวิตชีวาให้สถานที่แห่งนี้ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Indalsledens Hotell และ bispgๅrden.net

ข้อมูลที่ควรทราบ
การสร้างพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริมขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 จนเสร็จสิ้นและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งนับเป็น 101 ปีหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดน ศาลาพระบรมราชานุสรณ์ มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร (กว้าง 10เมตร ยาว 10เมตร )และมีความสูง จากฐานถึงยอด 28เมตร โดยใช้ฐานเสา 24ต้น และมีประตูโดยรอบ 4บาน และประดับตกแต่งด้วยกระดาษทองคำ รวมมูลค่า 3 ล้าน โครน หรือ 14 ล้านบาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำแปลภาคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบันทึกของ Per Edvall ( หรือในภาค *ประวัติความเป็นมา* ). (ข้อความจากเว็บมาสเตอร์)